Untitled design 6

Domov / Ginekologija / Ginekološki pregledi

Ginekološki pregledi


Izvajamo raznovrstne ginekološke preglede. Od preventivnih, prvih pregledov pa vse do pregledov raznih ginekoloških sprememb.

Preventivni pregledi in skrb za vaše zdravje naj bo na prvem mestu...

Preventivni ginekološki pregledi

#1: Za iskanje predrakavih sprememb materničnega vratu:

 • PAP bris: presejalna metoda za odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu.
 • HPV bris: ugotavljamo prisotnost virusa v materničnem vratu.
 • Kolposkopija: pregled materničnega vratu pod povečavo.

#2: Pred zanositvijo, v obdobju klimakterija, pred začetkom uporabe kontracepcije in kontrole ob uporabi že določene kontracepcije.

#3: Preventivni ultrazvok rodil za iskanje sprememb na maternici in jajčnikih:

 • Pred zanositvijo: določitev ovulacije, pregled oblike maternice (vsaka 10. ženska ima pregrado v maternici).
 • Preventivni ultrazvok, usmerjen na iskanje: sprememb sluznice maternice: polipi, hiperplazije; sprememb v steni maternice: miomi, adenomioza ter spremembe na jajčnikih s pregledom ožilja.

#4: Preventivni pregledi dojk in po potrebi napotitev na mamografijo ali ultrazvok dojk.

Prvi ginekološki pregled

Večina deklet se nekako boji prvega ginekološkega pregleda. Malo zaradi tega, ker česa ne veš, si težko predstavljaš, malo pa tudi zaradi tega, ker si dekleta med seboj prenašajo informacijo, kako je to ‘grozen’ pregled.

Pa ni tako hudo…

Položaj pri ginekološkem pregledu je res malce neugoden, sam pregled pa ne bi smel biti boleč.

Ker so prvi pregledi običajno preventivni - to so pregledi pred uporabo kontracepcije ali pregled z odvzemom PAP brisa - jih lahko tudi prestavimo, če v trenutku pregleda posameznica tega ne zmore.

PAP test / PAP bris

PAP bris je bris materničnega vratu, pri katerem ginekolog nežno z Eyrovim loparčkom postrga celice z zunanje površine materničnega vratu in s krtačko citobrush še celice s kanala materničnega vratu.

Tako dobljene celice razmaže po stekelcu, jih fiksira in pošlje na pregled v citološki laboratorij. Pregled za žensko ni boleč, zaradi odvzema celic iz kanala vratu lahko po pregledu nastane blag krvavkast izcedek.

Kdaj je najbolje priti na pregled za odvzem PAP testa?

V času pregleda ženska ne sme krvaveti, ker kri onemogoča natančen pregled celic. Najprimernejši čas za pregled je od 10. do 20. dneva menstrualnega ciklusa. Prvi dan menstruacije je prvi dan menstrualnega ciklusa.

Svetujemo, da 1 do 2 dni pred pregledom ženska nima spolnih odnosov in da si 2 dni pred pregledom ne vstavlja vaginalnih globul ter ne izpira nožnice. Ginekologi tudi sicer le izjemoma svetujemo izpiranje nožnice.

Po pregledu se lahko ženska vrne k običajnim dnevnim aktivnostim.

Kako pogosto naj ženska obišče ginekologa za odvzem PAP brisa?

Prvi PAP bris naj se vzame 3 leta po prvem spolnem odnosu in ne kasneje, kot je starost 20 let.

V Sloveniji imamo državni program ZORA – Zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, ki daje priporočila. Program ZORA se izvaja za vse ženske od starosti 20 do 65 let. Ženske aktivno kličemo na pregled. Ženska od ginekologa torej prejme vabilo za pregled.

V starosti 65 let in več se ženska naroči na pregled sama.

Prav tako pregled z odvzemom PAP brisa ni potreben pri ženskah, ki so bile operirane na maternici, razen, če je bila operirana zaradi predrakavih ali rakavih sprememb na materničnem vratu.

Prva dva pregleda naj bosta v razmaku enega leta in če sta oba brisa povsem normalna, lahko razmak med brisi podaljšamo na 3 leta.

Ginekologi še vedno svetujemo preglede na eno leto in se zavedamo, da je 3 leta zgornja meja. Zavedamo se namreč, da je PAP bris presejalna in ne diagnostična metoda.

PAP bris - presejalni test

PAP bris je presejalna in ne diagnostična metoda. Za presejalno metodo je značilno, da v skupini zdravih (pri PAP testu je to skupina žensk od 20. do 65. leta starosti) išče bolj ogrožene za neko bolezen. Presejalni test ni nikoli 100-odstotno zanesljiv. Po različnih podatkih je zanesljivost PAP brisa od 50- do 70-odstotna.

Na osnovi rezultata določimo skupino, ki je bolj ogrožena za razvoj raka materničnega vratu. Zavedamo se, da je v tako določeni skupini večina žensk zdravih, nekaj pa jih bo potrebovalo nadaljnje zdravljenje.

Zavedamo se tudi, da je v skupini žensk, ki smo jo označili kot zdrave, nekaj takšnih, ki imajo spremembe, pa jih s testom nismo odkrili. V tem se presejalni test loči od diagnostičnega, ki bolezen potrdi ali ovrže. Diagnostični test je npr. določanje krvnega sladkorja. Če je ob pravilno vzetem vzorcu nivo glukoze v krvi povišan, ima pacient sladkorno obolenje, če ni, ga nima.

Ženske, ki smo jih na osnovi rezultatov PAP brisa določili kot zdrave, povabimo na pregled skladno s programom, in sicer v času od 1. do 3. let. Ženske, pri katerih smo našli spremembe v brisu, pa pokličemo v skladu s priporočili.

Običajno o rezultatu brisa ne obveščamo, ampak ženske pravočasno pokličemo na kontrolo. Ženska ima vedno pravico, da pokliče in izve za rezultat. Nekatere ženske so razočarane, ko po 6. mesecih dobijo vabilo na kontrolni pregled zaradi spremembe.

Odkar v naši ambulanti nimamo koncesije in lahko delamo bolj umirjeno, sem se odločila, da vsako žensko pisno obvestimo o rezultatu brisa. Tako najkasneje v enem mesecu vsaka ženska izve, kakšen je rezultat in kdaj je priporočena naslednja kontrola.

Vrednotenje PAP brisa

Prvega januarja 2006 smo uvedli nove napotnice in novo nomenklaturo. Pred tem smo brise označevali s številkami od I do V, zdaj pa s črkami A, B in C.

Najprej vedno ocenimo kakovost brisa. Ocenjujemo 2 vrsti celic, in sicer: celice iz površine vratu – ploščate celice, in celice iz kanala – žlezne celice. Prisotnost obeh vrst celic označimo kot uporaben bris. Krvavitev, vnetje in razpad – citoliza celic, uvrstijo bris med neuporaben in ga je potrebno kontrolirati v skladu s priporočili.

Nato ocenjujemo vaginalno floro – mikroorganizme. Ocenjujemo prisotnost normalnih mikroorganizmov – doderleiner ali patoloških. Tako se lahko na osnovi teh podatkov ginekolog odloči za najustreznejše zdravljenje.

Rezultate brisov razdelimo na negativen in patološki bris.

NEGATIVEN PAP bris pomeni, da v brisu nismo našli predrakavo spremenjenih celic. Razdeljen je na PAP A – normalen bris in PAP B – reaktivne spremembe:

 • PAP A pomeni, da so vse celice povsem brez sprememb.
 • PAP B pomeni, da na celicah ni predrakavih sprememb, so pa vidne spremembe zaradi vnetja, vpliva materničnega vložka, vpliva terapije, npr kemoterapije, in drugo.

Patološki bris označujemo s PAP C. V njem najdemo celice z različno stopnjo predrakavih sprememb na ploščatih celicah in na žleznih celicah.

Spremembe na ploščatih celicah razdelimo v 4 stopnje:

 1. 1
  atipične ploščate celice,
 2. 2
  blaga diskarioza,
 3. 3
  zmerna in huda diskarioza,
 4. 4
  celice, sumljive za rakave celice.

Atipična celica kaže le rahlo odstopanje od normale.

Diskarioza pomeni nenormalnost v jedru celice in v diferenciaciji citoplazme. V celici opisujemo jedro, ki je pri diskariozi spremenjene velikosti, oblike in površine.

Pri blagi diskariozi so spremembe velikosti in oblike jedra manj, pri zmerni in hudi diskariozi pa bolj izražene.

Blago diskariozo imenujemo PIL (ploščatocelična inraepitelijska lezija) nizke stopnje, zmerno in hudo diskariozo pa PIL visoke stopnje.

Karcinomsko-rakavo spremenjene celice najdemo zelo redko. Spremembe na žleznih celicah opisujemo kot blažje in hujše atipije žleznih celic ter karcinomsko spremenjene žlezne celice.

Določamo poreklo žlezne celice. Lahko so iz vratu maternice, sluznice maternice, kot metastatske celice (izvor raka je na drugem organu, ki ima žlezne celice, npr. jajčnik, dojka, črevo) in druge.

Ko je PAP bris negativen:

 • PAP A – kontrole delamo na 1 do 3 leti,
 • PAP B – kontrola po 12 mesecih ali po zdravljenju vnetja.

Patološki PAP bris: Na osnovi stopnje spremembe je potrebna kontrola brisa na 3, 6, 12 mesecev ali takoj.

Kadar se patološki brisi ponavljajo, svetujemo tudi določitev HPV – humanega papiloma virusa. Pri spremembi hujše stopnje je potrebno narediti diagnostični test, to je pregled tkiva.

Tkivo praviloma dobimo z odščipom, biopsijo, iz notranjosti kanala z abrazijo kanala in redkeje z LLETZ električno zanko. LLETZ je praviloma terapevtska metoda, občasno pa tudi diagnostična in terapevtska hkrati.

Hpv bris - Humani papiloma virus

Danes vemo, da večino raka materničnega vratu povzroča okužba s HPV. Poznamo skoraj 200 različnih genotipov virusa in 15 od teh je povezanih z nastankom raka materničnega vratu.

70 odstotkov raka povzročata genotipa 16 in 18. Številni drugi genotipi povzročajo nastanek genitalnih bradavic, genotipa 6 in 11 povzročata kar 90 odstotkov genitalnih bradavic.

Predvideva se, da je 30 do 60 odstotkov žensk, starih pod 30 let, okuženih s HPV. Okuženost moških je najverjetneje še večja.

V 85 odstotkih imunski sistem zmore premagati okužbo v 8 do 12 mesecih in ne pušča posledic, v nekaterih primerih pa okužba ostaja več let v materničnem vratu in lahko povzroča spremembe.

Le dolgotrajna okužba s HPV lahko povzroča spremembe celic materničnega vratu. Za nastanek blage spremembe so potrebna 3 leta, za nastanek hujše pa 5 let in več.

Danes razmišljamo, da rak materničnega vratu nastaja počasi prek predrakavih sprememb 15 let ali več.

Spremembe na zunanjem splovilu in v nožnici

#1: Vnetne spremembe:

 • Virusna vnetja: pojav genitalnih bradavic, genitalni herpes.
 • Glivična vnetja: kandida ter nespecifična in specifična vnetja zunanjega spolovila.

#2: Izrastki in tvorbe.

#3: Nezaceljene rane, sumljive za rakave spremembe.

#4: Lichen sclerosus - kronično vnetje zunanjega splovila.

Spremembe na materničnem vratu

Vnetne spremembe povzročene z bakterijami, virusi in glivicami: Možnost odvzema HPV brisa, brisa na klamidijo in brisa na patogene bakterije.

Diagnostika sprememb, ki izhajajo iz presejalnih PAP brisov. PAP bris je presejalna metoda, ki v skupini žensk išče bolj ogrožene za razvoj raka materničnega vratu.

Kadar je PAP bris patološki, naredimo kolposkopijo (pregled materničnega vratu pod povečavo), v določenih primerih vzamemo še HPV bris.

Ob večjih spremembah naredimo odščip tkiva – biopsijo materničnega vratu. Vzorec pošljemo v patohistološki laboratorij. Pregled tkiva je diagnostična metoda in na osnovi izvida se odločimo za nadaljnje zdravljenje.

Kako se izražajo spremembe na maternici?

 • z motnjo v krvavitvi: močna in podaljšana ali zelo šibka menstrualna krvavitev, vmesne krvavitve, neredne menstruacije in
 • z bolečino: občasno ženska zazna povečan pritisk in bulo v spodnjem delu trebuha.

Spremembe na jajčniku

 • vnetne spremembe, ki se odražajo predvsem z bolečino in splošnimi znaki vnetja,
 • ciste jajčnika,
 • rakave spremembe jajčnika.

V medicinskem centru Kalliste pa se popolnoma zavedamo, da velikokrat potrebujemo pogovor preden se odločimo za kakršenkoli nadaljnji korak…

Koliko me ginekološki pregledi
pri vas stanejo (cena)?

 • Ginekološki Pregled: 69 EUR
 • Ginekološki Pregled Z Odvzemom Brisa PAP: 100 EUR
 • Kontrolni Ginekološki Pregled: 40 EUR
 • Ginekološki Ultrazvok: 80 EUR
 • Kontrolni Ginekološki Ultrazvok: 50 EUR
 • Poporodni Pregled: 80 EUR
 • Kratek Posvet Pri Specialistu - Do 5 Min: 35 EUR
 • Posvet Pri Specialistu: 60 EUR
 • Klinični Pregled Dojk: 50 EUR

Prijavite se na ginekološki pregled

Vse kar morate narediti je, da izpolnete spodnji obrazec in oddate prijavo. Nato vas bo kontaktiral nekdo iz naše strokovne ekipe in odgovoril na vaša morebitna vprašanja ter za vas rezerviral termin pregleda, ki vam najbolj odgovarja.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mnenja naših zadovoljnih strank

Spoštovani!

Z vami bi rada delila svojo izkušnjo v Kalliste centru in z dr. Šelihovo.

Nekje sem prebrala, da se več kot 43% spolno aktivnih žensk v razvitih državah redno srečuje s težavami pri naravnem oziroma spontanem vlaženju nožnice. Ker sem tudi sama po dveh porodih opažala podobne spremembe, sem se odločila, da na temu nekaj naredim. Veliko sem brala o dr. Šelihovi in se enkrat opogumila. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah, če sem se odločila prav. A danes ne bi spremenila ničesar in bi priporočala vsem ženskam, da se ne sprijaznijo z usodo, ampak čimprej ukrepajo, preden bo prepozno.

Andreja

Pozdravljena!

Odnos z mojim partnerjem se je počasi spreminjal v pekel zaradi pomanjkanja posteljnih užitkov. Na trenutke sem se že zbala, da me bo mož zapustil. Že preden sva začela, sem čutila nek odpor, saj sem vedela, da me telo ne uboga in da bom ponovno čutila tiste bolečine. Moža imam izredno rada in želela sem, da bi bilo vse, tako kot prej. Ko sem odkrila, da obstaja rešitev za moj problem, sem začutila, kako se mi je kamen odvalil od srca. Danes mineva že več kot 5 let, odkar sem zapustila Kalliste medicinski center in najinih težav v odnosu ni več. Večno bom hvaležna dr. Šelihovi.

Maja

Vesna Rebonja

Zelo strokovni in prijazni, zahvaljujem se jim iz srca. Meni so pomagali rešiti dolgotrajno težavo

Irena Pušnik-Špes

Bila sem deležna operativnega posega in hvala, res je sedaj enkratno, brez teh težav

Ida Medved

Dobra zdravnica

Milena

Dr. Šelih Ksenja je ČLOVEK je zdravnica, je prijetna, je prijazna, je potrpežljiva, je resodlična oseba, s katero je vredno pokramljati in se ji prepustiti!!!!! Čudovita

Mateja Krajnc

Pregled pr vas super izkušnja. Strokovno in prijetno, žal samo izvid ni bil najboljši...

Enisa Siljak

Pravi in strokovni center za ženske težave

Emina Rizvić

Zelo prijetna zdravnica

Nadja

Hvala enako najboljša in najbolj človeška in srčna ginekologinja na svet

Specialisti z dolgoletnimi izkušnjami

1x1Ksenija

Sem dr. Ksenija Šelih Martinec, specialistka ginekologije in porodništva ter ustanoviteljica zasebnega medicinskega centra Kalliste, kjer že od leta 1992 uspešno & diskretno rešujemo ginekološke težave žensk.

V želji pomagati ženskam, da bi živele kakovostno in polno življenje,sem na podlagi 30-letnih izkušenj uvedla postopke in tehnike za izboljšanje spolnosti, s katerimi sem uspela pomagati že več kot 126.500 različnim ženskam.

Moja največja želja je, da bi se ženske bolj posvetile sebi. Da bi začutile svoje telo. Da bi začutile svojo notranjo moč in v njej uživale. Še bolj kot to pa, da bi o težavah v spolnosti spregovorile na glas in si želele poiskati pomoč.

Prepričana sem, da je telo dom naše duše in da bi morali za ta dom skrbeti bolje kot za hišo, v kateri bivamo. Šele, ko bo telo prožno, vitalno in zdravo, potem bomo ugotovili, kako lepo je živeti.