SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI KALLISTE MEDICINSKI CENTER

Kalliste medicinski center d.o.o., Pernetova ulica 1 , 1236 Trzin, davčna številka: 50053396, matična številka: 2342138000 (v nadaljevanju: »Kalliste, medicinski center«) je odgovorna za upravljanje spletne strani www.kalliste.si (v nadaljevanju: »Kalliste, medicinski center«). Kalliste, medicinski center je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji uporabe opisujejo delovanje spletne strani Kalliste, medicinski center, določajo pravice in obveznosti uporabnika vsebin in storitev spletne strani ter urejajo poslovni odnos med družbo Kalliste, medicinski center in uporabnikom. Uporabnika spletne strani Kalliste, medicinski center zavezujejo ti Splošni pogoji uporabe, ki so objavljeni in dostopni vsem obiskovalcem in uporabnikom spletnih strani Kalliste, medicinski center.


1. Opis vsebin spletne strani

 • Spletna stran Kalliste, medicinski center ponuja naslednje vsebine in funkcionalnosti:
  Informacije o zdravstvenih, ginekoloških, estetskih, medicinsko kozmetičnih in drugih storitvah, ki jih opravlja, splošne informacije za naročanje in dostopanje do storitev ter kontaktne podatke.
 • Možnost prijave na e-novice.


2. Vrste uporabnikov

Obiskovalec spletne strani Kalliste, medicinski center, ki pregleduje vsebine ima status gosta. S tem statusom lahko pregleduje vse informativne vsebine na spletni strani, se prijavi za prejemanje e-novic in odda povpraševanje o storitvi.


3. Varovanje osebnih podatkov

Kalliste, medicinski center se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varovanju osebnih podatkov ter drugimi zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več o varstvu osebnih podatkov Kalliste, medicinskega center lahko izveste v naši Politiki zasebnosti.


4. Omejitev odgovornosti

Kalliste, medicinski center stremi k zagotavljanju čim bolj točnih, verodostojnih, razumljivih in kakovostnih informacij na svoji spletni strani. Vse objavljene vsebine so zgolj informativne narave in ne ustvarjajo nobene obveznosti med uporabniki in upravljavcem spletne strani Kalliste, medicinski center. Kalliste, medicinski center ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov ter morebitne napake v objavljenih informacijah. Vsebine na spletni strani Kalliste, medicinski center niso namenjene samodiagnosticiranju ali zdravljenju težav. Glavni namen vsebin je seznanjanje zainteresirane javnosti s storitvami, ki jih opravlja Kalliste, medicinski center, izobraževanje, poenostavljanje postopkov naročanja na storitve ter olajševanje komunikacije zainteresiranih posameznikov s Kalliste, medicinskim centrom.
Uporabnik na lastno odgovornost upošteva zapisane zdravstvene nasvete in priporočila. V primeru napak v tekstu oz. kadar uporabnik spletnega mesta napačno razume prebrano vsebino, Kalliste, medicinski center ne nosi nobene kazenske oz. civilne odgovornosti, če se je posameznik na podlagi prebranih vsebin napačno diagnosticiral oz. zdravil. Nasveti, zapisani na spletni strani Kalliste, medicinski center, niso del procesa zdravljenja in storitev, ki jih sicer izvaja Kalliste, medicinski center.


5. Naročanje za storitev

Pacienti se lahko za vse storitve, ki jih izvaja Kalliste, medicinski center naročijo telefonsko preko številke 01 72 44 300 in 040/454-171, v delovnem času centra na naslovu Slamnikarska 3b, Domžale, preko e-pošte na naslovu info@kalliste.si ali z izpolnitvijo obrazca za naročanje dostopnega preko obrazca »Prijava na posvet« na spletni strani Kalliste, medicinski center.


6. Seznanitev s postopki zdravljenja in pridobitev soglasja pacienta za izvedbo operativnega posega

Skladno z zakonom o pacientovih pravicah je vsak pacient ob pregledu s strani zdravnika v primeru predlaganega posega seznanjen s sledečim:

 • Z njegovim zdravstvenim stanjem,
 • cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega posega oziroma terapije,
 • možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega posega oziroma terapije,
 • morebitnih drugih možnostih.

Z vsem navedenim je pacient seznanjen pred izvedbo posega oziroma storitve, ko prejme tudi izvod obrazca za pisno privolitev. Brez pisne privolitve pacienta/stranke izvedba posega/terapije ni možna.


7. Pravica družbe Kalliste, medicinski center do odklonitve izvedbe posega in naknadnega odstopa od izvedbe posega

Vsak pacient oziroma vsaka stranka pred dogovorom za ginekološki poseg/storitev oziroma estetski ali poseg opravi pregled in posvet pri zdravniku specialistu v ambulanti Kalliste, medicinski center. Na podlagi opravljenega pregleda, pogovora s pacientom ter ob upoštevanju druge s strani pacienta predložene relevantne medicinske dokumentacije zdravnik poda mnenje o primernosti pacienta za izvedbo določenega posega. Ob tem pregledu lahko zdravnik poda mnenje, da pacient ni primeren za izvedbo katerega koli posega, da je pogojno primeren, kar pomeni, da v času pregleda niso izpolnjeni vsi pogoji za varno izvedbo posega, obstaja pa verjetnost, da se bo to čez čas spremenilo, ali da je primeren za izvedbo posega. V primeru neprimernosti za poseg, Kalliste, medicinski center ni dolžen povrniti pacientu plačila za izvedbo posveta.

Zdravnik ali terapevt v Kalliste, medicinski center, ki bo izvedel poseg ima kadarkoli zaradi razlogov na podlagi katerih lahko sklepa, da povečujejo tveganje in zmanjšujejo varnost in / ali uspešnost posega, pravico do odstopa od izvedbe posega. V primeru razlogov, ki so povezani s trenutnim stanjem pacienta in so prehodne narave (prebolevanje spremljajočega obolenja, drugega obolenja, nosečnost) zdravnik oziroma terapevt pacientu lahko predlaga nov termin za izvedbo posega ali se pacienta obvesti, da bo prejel nov termin predvidenega posega naknadno, ko bodo minili razlogi za trenutno neprimernost za izvedbo posega. V primeru naknadno ugotovljenih trajnih razlogov za neprimernost za poseg, zdravnik pacientu pojasni razloge.

Izvedba posega se ne izvede tudi v primeru, da pacient odkloni podajo pisnega soglasja za izvedbo posega na za to predvidenem obrazcu, ki ga je izdelal Kalliste, medicinski center
Pacientove dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe posegov in storitev je pacient dolžan

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja
 • v času po terapiji ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili
 • pristojnemu zdravniku ali izvajalcu terapije dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, predhodnih posegih, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem;
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev;
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev;
 • skladno z internim pravilnikom o preprečevanju okužb seznaniti zaposlene o možnosti prebolevanja nalezljivega obolenja;
 • spoštovati standarde za higieno rok;
 • za otroke mlajše od 15 let je obvezno spremstvo staršev oziroma zakonitih zastopnikov.


8. Možnosti plačila

Nudimo vrsto različnih kombinacij načinov plačil za storitve:

 • plačilo z gotovino na lokaciji storitve,
 • plačilo s plačilno kartico na lokaciji storitve,
 • plačilo s predhodnim nakazilom,
 • plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve,
 • plačilo na obroke na lokaciji storitve - Leanpay

a. Plačilo z gotovino na lokaciji storitve

Naročilo oddate preko spleta/telefona in plačilo storitve z gotovino zaključite izvedete na lokaciji opravljene storitve.

b. Plačilo s predhodnim nakazilom

Storitev lahko na vaši banki ali spletni banki plačate z nakazilom na transakcijski račun Kalliste, medicinski center, d.o.o , Pernetova ulica 1, 1236 Trzin št. TR SI56 0430 2000 2587 265 pri Banki NKBM d.d. Plačilo izvedete na osnovi prejetega predračuna potem, ko oddate naročilo.

c. Plačilo s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve

Storitev lahko varno plačate s kreditno oz. plačilno kartico (MasterCard, Diners, Visa, Visa Electron, Maestro) po opravljeni storitvi na lokaciji storitve. Plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Slovenije ali pa uporablja kreditno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji ter v primerih, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave preko e- pošte ali telefaksa, da plačnik soglaša s plačilom storitve.

d. Plačilo na obroke s kreditno ali plačilno kartico na lokaciji storitve

VISA Electron
Komitenti NLB banke lahko nakup na 2 do 12 obrokov opravite z obročno kreditno kartico Visa Electron. Vsi pogoji obročnega odplačevanja z obročno kreditno kartico Visa Electron kartico so predmet dogovora med NLB banke in uporabnikom kartice. Dodatna dokumentacija ni potrebna.

DINERS
Slovenski uporabniki Diners kartic lahko nakup na 2 do 24 obrokov izvedejo v ambulanti. Izbrati je potrebno dolžino kreditiranja. Za plačilo na obroke mora imeti uporabnik Diners kartice sklenjeno ustrezno pogodbo z družbo Erste Diners card.

e. Plačilo na obroke na lokaciji storitve - Leanpay
Vsakemu polnoletnemu slovenskemu državljanu s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ima pozitivno kreditno oceno in ima veljavno kartico, ki omogoča plačila na spletu, Leanpay omogoča obročni nakup od 50 EUR do največ 12.000 EUR, v 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 ali 84 obrokih.


9. Pritožbe in spori

Kalliste, medicinski center stremi k temu, da vse zdravstvene storitve opravlja strokovno v skladu s pravili zdravniške stroke in skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani Kalliste, medicinski center pritožbo poda telefonsko v času obratovanja ambulante na številko 01 72 44 300 ali 040/454-171 ali pošlje elektronsko pošto na info@kalliste.si Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 30 dni po opravljeni storitvi.

Kalliste, medicinski center si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Ne glede na zgoraj navedeno vsakemu pacientu, ki opravi zdravstveno storitev v Kalliste, medicinskem centru pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah - ZPacP. Pacient, ki meni, da so mu bile kršene pravice, ima možnost podati pisno ali ustno pritožbo odgovorni osebi za reševanje pritožb pacientov. Pri uresničevanju njegovih pravic pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Kontaktne podatke zastopnikov pacientovih pravic po krajih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Ti Splošni pogoji uporabe veljajo od dne njihove objave na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe teh Splošnih pogojev uporabe brez predhodnega obvestila uporabnikov. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani Kalliste, medicinski center in storitev po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidiranimi Splošnimi pogoji uporabe. Priporočamo, da redno pregledujete Splošne pogoje uporabe, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

splosni pogoji dodatek 2